GETALLENKENNIS

getallen.jpg
Procentberekening

Vul de gevraagde procenten in. Druk daarna op CONTROLEER om jouw antwoorden na te kijken.
Vik de visser heeft 5 vissen in zijn net.

vissen.gifvissen.gif
Deze vissen sprongen uit zijn net. Dit is procent van alle vissen.
Vik hoorde deze vissen nog naroepen: "Wij kunnen even goed ontsnappen als biertjes tappen! Santé!"

vissen.gif
Deze vis had minder geluk. De achterste helft van zijn lichaam stak uit het net. Een haai zwom voorbij en at dit deel op.
De haai at procent op van alle vissen die in het begin in het net zaten.
visser-a02.gif
vissen.gifvissen.gif
Deze vissen hadden ook geen geluk. Vik bakte ze gaar in de pan.
Hij liet een halve vis in de pan liggen. Vik at procent op van alle vissen die in het begin in zijn net zaten.
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be