BEWERKINGEN

plusmin.JPG
Vermenigvuldigen van natuurlijke getallen en kommagetallen

Los de volgende oefeningen op.
Opgelet! Vergeet de komma (,) niet in te vullen.
Druk op CONTROLEER om jouw antwoord na te kijken.
Oefening 1
27438
x6,379
+
=

Oefening 2
258
x2,238
+
=

Oefening 3
7651
x0,607
+
=

Oefening 4dans.gif
367
x36,004
+
=

Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be