TAALBESCHOUWING

taal.JPG
Leenwoorden uit het Engels

Klik op een cijfer in het kruiswoordraadsel.
Lees de omschrijving. Welke leenwoord zoeken we? Kijk goed naar de foto... dit kan je helpen om het woord te vinden.

        1          
   2             3    
                
   4      5           
                
                
                
      6            
                
7           8         
                
                
     9             
                
   10               
                
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be