LEZEN

taal.JPG
Begrijpend lezen: tolsysteem

Lees aandachtig de twee krantenknipsels en los de vragen op.
nieuwsblad.jpg

Akkoord over kilometerheffing
13/01/2011

Er is een ontwerpakkoord klaar voor een tolsysteem op personenwagens. Dat voorziet erin dat buitenlandse personenwagens vanaf 2013 een wegenvignet nodig hebben op de Belgische wegen. Vrachtwagens betalen een kilometerheffing.
Het ontwerpakkoord moet een punt zetten achter een discussie die al jaren aansleept. Vlaanderen zocht jarenlang bondgenoten om buitenlanders en truckers mee(r) te laten betalen voor de slijtage aan de wegen, maar de samenwerking met Nederland en Wallonië daarover volgde een erg bochtig parcours. Nu Nederland definitief heeft afgehaakt, is de tijd rijp voor een beslissing.

De Waalse minister van Begroting en Economie André Antoine (CDH) zegt nu dat er een akkoord is. Voorlopig heeft enkel de Brusselse regering het akkoord goedgekeurd, de Waalse en Vlaamse regeringen doen dat wellicht de volgende dagen.

De kilometerheffing voor vrachtwagens staat het verst. Voor het zware wegverkeer zal vanaf 2013 het systeem van het eurovignet vervangen worden door een belasting per kilometer, aldus Antoine, die over een 'historisch akkoord' sprak. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) bevestigt dat een dergelijk voorstel op tafel ligt, maar benadrukt dat de Vlaamse regering het vrijdag wel nog moet goedkeuren.
Alvast in Vlaanderen is het de bedoeling om de tol voor personenwagens te koppelen aan een herziening van de verkeersbelasting. Tot dusver is die nog gekoppeld aan het vermogen van de wagen. Dat zou kunnen veranderd worden in een koppeling aan de uitstoot van de wagen.

Een onderdeel van die nieuwe verkeersbelasting zou een gebruiksrecht kunnen zijn om over de Belgische wegen te rijden. Op die manier wordt het ook mogelijk om buitenlandse chauffeurs hetzelfde gebruiksrecht aan te rekenen.

Eerdere Europese kritiek op het wegenvignet wordt op die manier omzeild: zowel Belgen als buitenlanders betalen de heffing. De Belgen doen dit via een apart deel van de autobelasting, buitenlanders via het vignet.

De manier waarop het vignet wordt geïnd, ligt nog niet vast. Waals minister Antoine denkt aan een elektronisch systeem, met een belasting die gekoppeld is aan de reisduur.

Jan De Meuleneir

hln.jpg

Drie gewesten zijn het eens over tolsysteem vanaf 2013
19/01/2011

De drie gewesten zijn het eens geraakt over de invoering van een tolsysteem vanaf 2013. Dat heeft Waals minister van Begroting en Financiën André Antoine (cdH) in het Waalse parlement gezegd. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) zegt dat het nog een beetje voorbarig is om te spreken van een akkoord.
"Het is goed nieuws dat er blijkbaar een akkoord is in de Waalse regering. Maar er is pas een akkoord als ook de Brusselse en de Vlaamse regering het licht op groen zetten", zegt minister Crevits. Het dossier zou vrijdag alvast besproken worden op de ministerraad van de Vlaamse regering.

Gezamenlijke persconferentie
Normaal gezien zouden de drie ministers-presidenten vrijdag, na afloop van de ministerraad van de Vlaamse regering, een gezamenlijke persconferentie geven over het akkoord tussen de gewesten. Maar vandaag pakte Waals minister André Antoine al uit met het nieuws over een intergewestelijke akkoord.

Verdeelsleutel
Volgens Antoine wordt voor het zware vrachtverkeer een kilometerheffing voorzien en voor lichte wagens een elektronisch vignet met een belasting die gekoppeld is aan de reisduur. De gewesten delen de recettes volgens een verdeelsleutel: Brussel krijgt tien procent, Wallonië 38 procent en Vlaanderen 52 procent.

(belga/sps) 
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be