TAALBESCHOUWING

taal.JPG
Leenwoorden uit het Frans

In de linkse kolom vind je de Franse leenwoorden. Klik in de rechtse kolom het bijhorende Nederlandse woord aan.
Klaar? Druk op CONTROLEER om jouw antwoorden na te kijken.
toilet
douche
entree
premier
trottoir
coureur
camionette
horloge
affaire
populair
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be