TAALBESCHOUWING

taal.JPG
Leenwoorden uit het Engels

In de linkse kolom vind je de Engelse leenwoorden. Klik in de rechtse kolom het bijhorende Nederlandse woord aan.
Klaar? Druk op CONTROLEER om jouw antwoorden na te kijken.
playbacken
interview
service
babysit
joggen
mountainbike
hamburger
surfen
keeper
show
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be