TAALBESCHOUWING

taal.JPG
Leenwoorden uit het Engels

In de linkse kolom vind je de Nederlandse woorden. Klik in de rechtse kolom het bijhorende leenwoord van Engelse afkomst aan.
Klaar? Druk op CONTROLEER om jouw antwoorden na te kijken.
kunststof
doelman
stand
deeltijds
wedstrijd
een groot gebouw
dunne gebakken aardappelschijfjes
ploeg
strafschop
oefenen
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be