WO - Tijd

WOTijd.JPG
Eeuwenband

In welke eeuw ligt het jaartal?
Je kan het schema van hierboven gebruiken.
jaartalligt tussenhet is dus de...
17081701 en 180018 de eeuw
535 en de eeuw
1973 en ste eeuw
1101 en de eeuw
89 en ste eeuw
415 en de eeuw
1800 en de eeuw

leraar.jpg
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be