TAALBESCHOUWING

taal.JPG
Woordenrups

Maak de juiste opeenvolging in de woordenrups.
Maak samengestelde woorden. Het tweede deel van elk woord, wordt steeds het eerste deel van het volgende woord.
Opgelet: sommige woorden krijgen de verbindingsletter s.
Voorbeeld: voetbal - auto - woord - sleutel - bal - orde - sport
=> voetbal - balsport - sportauto - autosleutel - sleutelwoord - woordorde.
Welke woordenrups kan je maken met de woorden:
tafelgast - huis - arbeider - werk - verdeling
tafelgast

Welke woordenrups kan je maken met de woorden:
huissleutel - grond - bos - vervuiling - water
huissleutel

Welke woordenrups kan je maken met de woorden:
doelpunt - stuk - zijn - hoofd - bewust - prijs
doelpunt

Welke woordenrups kan je maken met de woorden:
autodeur - bank - toon - bel - houder
autodeur

Welke woordenrups kan je maken met de woorden: rups.gif
huiskamer - zak - steek - jas - mes - mug
huiskamer
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be