TAALBESCHOUWING

taal.JPG
Dubbele medeklinker in samengestelde woorden

worm15.gifLinks staat het eerste deel van het woord. Klik in de rechtse rij het tweede deel aan dat er bij past.
Een samengesteld woord bestaat uit twee woorden die ook apart een betekenis hebben.
donker-
feest-
tafel-
fiets-
kruis-
verkoop-
melk-
mieren-
voor-
leer-
acht-
hand-
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be