TAALBESCHOUWING

taal.JPG
Het tegengestelde

Lees de zin aandachtig. In elke zin is één woord onderstreept. Schrijf in de volgende zin het tegengestelde van dit woord.
Druk daarna op CONTROLEER op jouw antwoorden na te kijken.
Max is een oude hond.
Max is een hond.

In het park staan veel bomen.
In het park staan bomen.

Onze buurman is lelijk.
Onze buurman is .

De bruine beer is heel dik.
De bruine beer is heel .
Ik ben altijd op tijd op school.
Ik ben op tijd op school.

Ik heb een goed rapport.
Ik heb een rapport.

Mieke heeft lang haar.
Mieke heeft haar.

De auto rijdt erg snel.
De auto rijdt erg .
auto.gif
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be