WO - NATUUR

WOnatuur.JPG
Fruit

Fruit is ge-zond. Kijk goed naar de foto's. Lees de naam van elk stuk fruit hardop voor.
Kun-nen deze vruchten in ons land groei-en? Klik JA of NEEN.

 
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be